Hvad er Guds lys?

Fysisk eller åndeligt

Kan du definere lys?

Guds lys

Kan du med dine ord definere hvad lys er? Måske kender du til solens elektromagnestiske udstråling, men derudover ville de fleste af os begynde at snuble omkring, jo dybere videnskaben har dykket ned i lysets natur, jo mere kompleks er det opdaget at være. Der er langt mere til lys, end man kan se og her vil jeg prøve at lade biblen vise os svaret.

 

De ting vi ser på jorden er fysiske ting der rådner og forgår, men reflektere det himmelske som er evigt. Som Paulus siger: for vi ser ikke på det synlige, men på det usynlige; det synlige varer jo kun en tid, det usynlige evigt.

 

 I vores verden forstår vi de fysiske ting og for at vi kan forstå åndelige ting, bruger Gud de fysiske ting for at forklare de åndelige virkeligheder til os.

 

Vi ser i denne verden, hvordan lys er en nødvendighed for at ting kan vokse og hvad lys gør ved vores væsen. 

 

Vores kroppe absorbere vitale næringsstoffer fra sollys, planter spiser lys osv.

 

David så smukt siger: For hos dig er kilden af livet, i dit lys skal vi se lyset. Salme 36:9

David parrede liv og lys sammen her. For åndeligt lys og liv er ligesom naturligt lys og liv vævet uløseligt sammen.

Guddommeligt lys giver os bogstavelig talt åndelig liv.

 

Planter er fysisk tiltrukket af lyset, på samme måde er åndeligt lys nødvendigt for åndeligt liv= den troende vil være tiltrukket af de åndelige ting, Guds ord, bøn osv. Den vantro lige det modsatte, lyset afsløre hans ondskab og han hader lyset.

 

Hvis man tænker i meta fysiske beskrivelser ser verden lidt mere anderledes ud. Mørke er f.eks uvidenhed om åndelige ting, derfor kan en person også have mørke indeni og modsat; Hun strålede som lyset, eller der var lys over ordet, når hun snakkede, så en person der er fyldt med ånden.  

 

Metafysisk er en realitet ud over det vi med vores sanser kan se, For hvordan kan man spise Jesus legeme og drikke hans blod? det er da lidt vampyr agtig at tænke på, eller hvordan kan Jesus give os en kilde af vand i os, så vi aldrig mere behøver vand fra en fysisk brønd, det er fordi det er åndelige sandheder vi skal forstå.

 

Derfor kan det også være lidt underligt, at tænke på lys som en Person.

 

Men lad os kigge på hvad Gud vil sige igennem ordet, Skaberen af lys, ved hvad lys er 🙂

 

Så værsgo at tage et par metafysiske briller på eller bedre endnu, se det med åndelige øjne.

 

Klar lets go!

Lyset er en Person

Lyset bor i et hus!

Vi er Guds tabernakel / tempel, det hus Gud bor i.

Hvis man slukkede lysene i tabernaklet indikerede det, at Yahweh ikke var i helligdommen, ved at slukke lyset vandrede præsterne rundt i mørket. 

 

Jesus tilstedeværelse er repræsenteret af lyset, derfor skulle lyset altid skinne i tabernaklet /templet.

 

Så det billede af at være et hus og have lys i sig, beskriver flot, det at have inviteret Jesus ind i sit hus / liv, for at fjerne mørket.

 

Jesus lys tages ind i et hus som har syndens mørke, han oplyser det og mørket kan ikke få bugt med det, så når nogen kigger på husets vinduer = øjne, ser de et hus der har lys i sig. 

Matt 5:14 og Joh. 1:5

 

Øjet er legemets lys. Matt 6:22

 

Når både Ezekiel og Johannes ser Jesus, er der i hans øjne ild flammer. Det viser os hvad der er i hans væsen. Hans tempel, i hans hus.

 

Vi er kaldet til at være lys i denne verden, vi bære bogstavelig talt rundt på lyset i os og den eneste måde det lys bliver set er gennem Guds huse /vinduer, lige indtil himmel og jord er forenet igen og alt er oplyst med Herrens herlighed. Der lever vi i Guds eget hus!

 

Fra begyndelsen af bibelen og til enden ser vi et forskel på synd og ren, mørke og lys, godt og ondt, der er altid en plus og minus.

 

Her på jorden, bliver vi faktisk beskrevet som et mørke uden Jesus, vi er syndige og uden lys, vi har brug for hans renhed og lys i vores liv.

 

Det er kun pågrund af Jesus lys på og i os, at vi kan skinne lys i denne verden, i os selv kan vi ikke.

 

Salme 18:28 for Du tænder mit lys, Herren min Gud oplyser mit mørke

Jesus er verdens lys

Uden ham er alt på jorden mørke!

Jesus, han var der i begyndelsen af skabelsen, for verden skal ha lys for at kunne eksistere, smukt at det første Gud taler ud er ordet / lys i den verden vi kender.

 

Uden Jesus er denne verden mørke! Prøv at tænke lidt overlige netop det og se det også i lyset af det første kapitel i biblen, hvor alt bliver til, hvor Gud sætter orden på det hele og nyt liv bliver skabt.

 

Jesus er ordet

Jesus er lyset

Jesus er livet

Jesus er vores mad, livets brød

Jesus er levende vand 

Vi lever kun på grund af Jesus uden ham er vi åndelige døde, tænk hvis vi ikke at spiste hans åndelige mad, hvad ligner vi så?

 

Der er forskellige ord for lys på hebraisk, men for Gud i 1 mosebog 1 er det, det hebraiske ord: or, dets rod ord er også brugt som ild, hvor det forbindes med lyset fra ild søjlen der er over tabernaklet og som herlighed, tænde, oplyse, skinne, give, at få glans ( ansigtet ) at blive oplyst, eller belyst, dag, morgen.

 

Strongs: H215 og H216

 

Ordet  lys / or bliver brugt i bibelen som:

 

Dagens lys

Lampens lys

Livets lys

Yahweh og Israels Lys

Ansigts lys

Fremgangs lys

Vejledningens  lys 

Morgendagens lys

Dagslys

Lyset der oplyser andre lys elementer, som Solen, månen og stjernerne.

 

Mørke = ikke eksistens, kaos, uorden, aften, noget skjult, at være sort

 

Hvorimod

 

Lys = Eksistens, orden, visdom, dag, glæde, en der ser.

 

Lys adskiller sig fra mørket og der er sikkert mange flere udtryk vi selv kan finde om mørket og lyset.

 

Paulus er god til at beskrive ting med mørke og lys, både det at være mørkets børn eller lysets børn eller at vandre i lyset eller at tiltrukket af mørket, forfatterne i biblen bruger utrolig mange beskrivelser med mørke og lys.

 

I er jo alle lysetsbørn og børn af dag. Vi tilhører ikke natten og heller ikke mørket. 1 thes 5:5

 

Jeg er verdens lys, den der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Joh 8:12 

 

Jesus er lysets kilde.

Guds herlighed og stråleglans

Lysene der er skabt på dag 4 som sol, måne og stjernerne er f.eks et andet hebraisk ord, hvor or/ Lys er ikke brugt, men i stedet det hebraiske ord: Maor / lys, som er en lysenede krop, eller lyskilde. H3974

 

F.eks har solen, månen og stjernerne, ikke deres eget lys, men de reflekterer det lys der skinner på dem, Guds lys.

 

Men Maor lysene ( solen, månene stjernerne ) avgir Guds or / lys til os på jorden, fordi de reflektere Guds Or / lys.

 

Vi reflektere også Guds lys, vi skal være lys i denne verden og det kan vi kun ved at bære på hans lys.

 

Gud er ( or / lys ) Det er Guds eget væsen. Or / lys er en person beskrivelse.

 

Jesus er or / lyset, der oplyser ethvert menneske.

 

Jesus er den personificerede inkarnerede udstråling af Guds herlighed heb 1:3 og Åb. 21:23 

 

Åndeligt lys er af Guds herlighed, udstråling af Guds skønhed, storhed af Guds mangfoldige fuldkommenheder og meget mere.

 

På den nye himmel og jord er der kun Guds or / lys og der er ingen, sol, måne eller stjerner, ingen mørke, alle lever I Guds or / lys, alt er belyst i hans herlighed, wow, kan du forstille dig en dag, hvor der ikke længere er en sol og måne. Der er aldrig nat, ingen mørke, sjovt at vi også sover om natten, for der er masser af billeder af det at være åndelig vågen modsat det at være en som sover.

 

Det er virkelig også tankevækkende at se på det som sker med solen og månen i de sidste tider og hvilke mørke det bliver her på jorden, der ses det virkeligt hvad der sker i en verden uden Gud, når hans lys, nærvær ikke er tilstede.

 

Under de 10 plager da Egypterne oplevede mørke i deres side af landet, havde Israelitterne ( or / lys ) i deres hjem, det var ikke et fysisk lys, de havde Guds or / lys i deres hjem.

 

Esajas 60:19-20 siger at; Solen er ikke længere dit lys om dagen, det er ikke månen der lyser for dig om natten, Men Herren skal være dit evige lys og Gud er din herlighed.

 

Esajas 60:1-3

Rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet. Herrens herlighed er brudt frem over dig.

 

Har du Guds lys i dit hjem?

Er han din lygte for din fod?

Hvis du har en bibel læs gerne:

2 cor 4:2-6

 

Og lad Gud belyse det for dig, Han elsker dig og ønsker at belyse alt i dig og omkring dig!

 

Guds fred!