Yom Teruah Hornblæsningsdagen

Yom Teruah / Hornblæsningsdagen ( Feast of trumpets )

Zep. 1:16 En dag med trompet og alarm mod de indhegnede byer og mod de høje tårne

Yom teruah Feast of trumpets Hornblæsningsdagen

Denne artikel er skrevet med det perspektiv at en Konge kommer, men der er flere sider af diamanten, hvor vi er hans brud, hans tempel og det er den store høst dag for indsamlingen af Guds folk. Vi starter med lidt praktisk info om dagen.

 

Yom Teruah – Hornblæsningsdagen ( Feast of trumpets ) er d. 1 Tishri som er i den 7 måned. Det er i vores sept. eller okt.

 

Det er den 5 fest i den bibelske festkalender

 

( Når bibelen bruger nummeret 7 betyder det fuldendelse og det er det den 7ende måned et billede på, hvor alt skal blive sat i en tilstand af fuldendelse.

 

Tishri er den 7 ende måned ligesom sabbat er den 7 ende dag, en tid til at søge Gud og et billede på fuld genoprettelse.

 

Hornblæsningsdagen ( Feast of trumpets ) indvarsler frelsens og fuldendelsens måned. Den forkynder glæden: Nu kommer Kongen, men også alvoren: Stå op og gør dig klar til at møde din Konge, som denne gang kommer på en hvid hest og ikke et æsel. 

 

Hornblæsningsdagen ( Feast of trumpets ) er en glædesdag for hans pagtsfolk, Kongernes Konge kommer og frelser sit folk.

Yom teruah Feast of trumpets Hornblæsningsdagen

Hvad er Yom Teruah / Hornblæsningsdagen?

Vi får ikke specifik af vide, hvad vi skal mindes, udover råb / trompet

Første gang det er nævnt er i 3 mos 23: 24 – På den første dag i den syvende måned skal i holde hviledag, en hellig festforsamling, en mindedag med Teruah / Råb.

 

Ordet ihukommelse / mindes er i forbindelse med, at der bliver blæst i trompeterne.

 

4 mos 10:10 Men ved alle nymånedage bliver der blæst i trompeterne. På jeres glædes dag, jeres fester og nymåne dage skal i blæse trompeterne, når i bringer jeres brændofre og jeres måltidsofre, det skal bringe jer i erindring for jeres Gud. Jeg er Herren jeres Gud!

 

Når i går i krig i jeres land mod en fjende der angriber jer, så vil herren blive mindet om jer og i vil blive frelst fra jeres fjender.

 

Som den eneste af de 7 fester sker Hornblæsningsdagen, på en nymåne dag, dagen bliver også kaldt for: Dagen ingen mand ved, da man ikke helt nøjagtig kan vide hvilken dag den falder på, Man må vente på det første lille tegn af sølv på himlen og når den kan ses, bliver det straks annonceret med trompet lyd så alle kan få det at vide.

 

Jesus siger også, at ingen mand ved, eller kender den dag og time han kommer, kun Gud ved ( Matt 24:36 ) og det bliver derfor også advaret i evangelierne efter Jesus indtog i Jerusalem, som vi skal se på senere, at hans folk skal gøre sig klar, det siges på mange måder i form af mange forskellige lignelser, som f.eks de 10 jomfruer der skulle have olie på lampen, så de var klar til brudgommens komme.

 

4 mosebog 10:10 viser os også, at når der bliver blæst i trompeterne er det for at:

 

Menighederne skal kaldes sammen og når lejren skal brydes op.

 

Når hele menigheden samles hos dig ved indgangen til åbenbaringsteltet.

 

Hornblæsningsdagen ( Feast of trumpets ) indvarsler festkalenderens klimaks, den syvende måned, som er frelsens og fuldendelses måned, sabbatternes sabbat, Folket bringes i erindring for Gud. Denne helligdag forkynder, at nu er frelsens måned kommet.

 

Shofar hornet varsler, at nu rejser Herren sig til dom og frelse. 

 

Med det billede af at folket bliver bragt i erindring for Gud, betyder så også, at han netop ser folket.

 

Men hvad ser han så?

 

Vil han Finde sit folk klar, trompeten / råbet der skal minde Gud om os, minder også os om Gud. 

Yom teruah Feast of trumpets Hornblæsningsdagen

Hvordan ordet Teruah bruges i Bibelen?

Jeg gik igennem ordet, Teruah, som Hornblæsningsdagen ( Feast of trumpets ) hedder på hebraisk og også ordet Trompet, Shofar og Jubelår, det kan virkelig anbefales, bare det at gå igennem Teruah de gange ordet er nævnt i bibelen var berigende.  

 

Teruah H8643 =

 

Råb

 

Alarm for krig

 

Krigsråb

 

Kampråb

 

Trompetstød for marchering 

 

Råb af glæde / jubel

 

Blæse ( som i trompet) 

 

Trompeten er et signal, et tegn på noget der kommer, eller en måde at gøre sig klar på.

 

Dette ord bruges i historier, hvor vi skal lytte til en larm, råb, eller alarm for noget, i historierne var det enten for at slå alarm, for at gøre tropperne klar, som til march eller det kunne være et kampråb om at overtage en by, trompetstød for en konge, der bliver annonceret og også glædes råb for at modtage en konge, endda en offentlig tilbedelse af glædes råb, eksempel kunne være, da David bragte pagtens ark med råben og med basuner .

 

Indtage landet det lovede land

 

Josva 6:5 Da Jeriko skulle erobres, skulle de vente på, at præsterne blæste i trompeterne, og så råbte de et stort kampråb, byens mur skal falde fladt ned, og folket skal gå lige ind. På hebraisk siger det nærmere; stige op til stedet, for gå lige ind.

Dette ord stige op på hebraisk, bruges i form af at komme ud af det land, der henvises til Egypten, og ind i det nye land.

Og på Herrens dag skal vi stige op.

 

En Pagt om at være Herrens folk.

 

En anden ting, som jeg så i forbindelse med trompeter, var pagten, 2 Krønikebog 15:14-15 Med høj røst og jubelråb og til trompeternes og hornenes klang aflagde de ed til herren. Hele Juda glædede sig over den ed, for de svor af hele deres hjerte og med hele deres vilje søgte de ham og fandt ham og Herren skaffede dem fred til alle sider.

På Sinai bjerget hvor vi også høre trompeter, kommer Herren ned for at indgå i en pagt med sit folk.

 

En Konge, der skal komme

Jeg vil tage dig med på en rejse nu, gennem udvandringshistorien

Og knytte den frem til Det Nye Testamente. 

 

Klar, lets go!

 

Pharaoh er israelitternes hersker i Egypten og undertrykker dem og har gjort dem til slaver, et kongerige som regere over dem, det samme er det i det åndelige, Guds fjende anklageren er den der undertrykker og gør Guds folk til slaver, om det er sygdom, frygt, depression, arbejde, bekymring eller hvad man kan blive slave af, det modsatte af at have en Guds rige tankegang, hvor man er sat i frihed, lever i Kongens have, som et kongeligt folk sammen med kongernes konge. 

 

Gud siger; at han har set sit folks lidelse i Egypten og hørt deres klagesskrig over slavefogederne, at han vil komme ned og redde dem fra Egyptens magt over dem, og føre dem til et godt land. 2 mosebog 3:7-10 

 

Gud sender Moses, og vi ser at 10 plager kommer over Egypten, som dom over alle Egyptens guder. Gud fortæller, at der vil I hele Egypten lyde et højt skrig, hvor noget lignende aldrig har lydt og heller ikke skal lyde igen. Nu er det Egypterne der gir et skrig fra sig. 2 mosebog 12:12. 

 

Det er den 10ende og sidste plage, lammets blod, der sætter Guds folk fri. folket står nu ved Sinai bjerget et stykke tid efter at have passeret og er blevet vasket gennem Siv havet ( det røde hav), de er nu kommet over på den anden side, Gud ønsker at indgå i en pagt med dem, for at de kan blive “Gift” med ham, blive hans folk, hans ejendom, hans kongelige præster.

 

På bjerget høre man lyden af trompet, og det der er interessant her er, at når man i biblen også annoncere at en konge er blevet kronet, eller en konge kommer, så høre man trompeterne, i denne scene er der torden, lyn, røgsky, mørke, ild og shofar horn, som er trompeter der lyder, Gud kommer ned på bjerget og vi ser her en Konge der kommer, for at indgå i en pagt med hans folk.

 

Gud sagde på Sinai bjerget; at hvis de adlød ham og holdte hans pagt ville han gøre dem til hans ejendom. Et kongerige af præster og et hellig folk for ham. 2 mosebog 19:5-6

 

Folket bryder dog den pagt meget hurtigt efter og vi ser igennem hele det gamle testamente et syndigt folk, der ikke adlyder deres konge YAHWEH og derfor lever i et liv af eksil under diverse konger der undertrykker dem. Hver gang de omvender sig og fokusere deres øjne og tanker på Herren, tilgiver han dem og viser sin suveræne store Nåde gang på gang. Gud ønsker stadig, at være deres konge og gøre dem til hans folk.

 

Op i gennem det gamle testamente ser vi billeder på konger der regere over israelitterne, de har også selv udspurgt om at få en menneskelig konge og Gud eftergav dem deres ønske, den første Konge på banen er Saul, Selvom Gud er deres Konge og endda kongernes konge. 

 

Kongerne er fyldt med fejl, selv David som er en rigtig god konge.

 

Hele tiden er der et ønske om at få en Konge, der kan bringe fred i landet og skabe en “Edenshave” for at skabe en vej ud af eksil ( Egypten / Pharaoh ) og tilbage til Eden

 

Der er profeteret om hans komme, den længe ventet Messias som betyder den salvede, den salvede konge, som skal udfri dem fra deres omkring liggende fjender og skabe et Guds rige her på jorden.

 

Da Jesus rider ind i Jerusalem råber folket Hosianna = Frels os, de udvælger sig her deres konge, den samme dag som de også skal udvælge et lam til påske. De havde en konge tankerne, som skulle befri dem fra Romerne og de riger der undertrykte dem. Jesus gir dem dog ikke det de forventede, men ved at give sit eget liv, gir han dem den frihed de i sandhed har brug for, Han besejre deres største fjende og bliver indsat som konge i himlen, Han er Kongernes Konge. Den der har sejret over dødens og mørkets magt. Han er vores triumph, Jesus blod er en endegyldig pagt, den kan ikke brydes. Så nu afhænger det ikke længere af vores gerninger.

 

Jesus kommer på scenen og han annoncere, at Guds rige er kommet til jorden, ( Guds rige er Jesus i menneskelig form) Han kaster bogstaveligt talt fjenden ud af menneskers huse, ved at sætte folk fri fra dæmoner og sygdomme, det som mennesker er slave af, han er kommet for at sætte folk fri fra denne verdens hersker, som prøver at undertrykke Guds folk og holde dem fanget i hans rige, både i tanker og krop, Men Gud vil, at hans folk skal have en Guds rige mentalitet og leve i frihed og fred sammen med Ham, Kongernes Konge, som gav sit liv for at redde os.

 

Jesus ligesom i Egypten sætter folket fri ved lammets blod, Han er Guds lam, der sætter os fri fra fjenden, fra døden, fra slaveriet. Vi er nu et frit folk! Et Guds rige folk!

Vores frihed ligger i Jesus blod!

Jesus er kommet for at bringe Guds rige her på jorden, for at leve og tage bolig i blandt os, ved at rense templet, som er vores kroppe, der skal bære rundt på Guds rige og sprede hans rige her på jorden.

 

Igennem evangelierne ser vi, hvad Gud ønsker for sit folk! Men lige inden vi går til Jesus anden komme, som den regerende og ventet Konge, der etablere et nyt rige her på jorden, vil jeg lige hurtig inden om et mønster fra første side i biblen, hvor verden bliver skabt, Der ser vi 3 fjender, mørke, havet og ørken, en verden af tohu va vohu, som det siges på hebraisk, tomhed og øde, nogle fjender eller tilstande der går igen i biblen om og om igen. Det er 7 dage, hvor Gud skaber og sætter alt i orden, fra at have været i en til stand af kaos og uorden. Der bliver 10 gange sagt, det er godt, men i Egypten ser vi en omvendt situation, alt skaberværk går fra at være skabt til at gå tilbage til en tilstand af tomhed og øde, de 10 plager er dom over Egypten og dens guder, og de samme rum: himlen, havet og landet, som bliver skabt i 1 mosebog 1, kommer der ødelæggelse fra, Pharaoh bliver dømt af den sande levende Gud. 

 

I evangelierne ser vi Jesus, som frelser, han kom ikke for at dømme os, men han er kommet med frelse, som hans navn betyder, frelse til sit folk, han skaber liv og fred. Han sætter netop alt det ødelagte i en tilstand af orden, han viser sig som den nye Moses, han forvandler ikke vand om til blod, men vand om til vin, jeg vil ikke gå igennem alle 10 plager, men det er interessant hvordan plagerne bliver vendt af Jesus i evangelierne og bliver til skabelse og liv, Jesus siger selv, at han som er større end Moses er kommet og at han ikke giver manna fra himlen, men at han er selve livets brød, som kom fra himlen.

 

Med dette i tankerne:

 

Gud og Skabelseværket = Gud skaber en verden, der bliver til liv, kongens Edenshave, som ønsker at leve sammen med os.

 

Pharaoh in Egypt = En anden Konge, en der undertrykker og gør folket til slaver, ødelægger skaberværket.

 

Jesus og Jerusalem = En konge der er kommet for at sætte folk i frihed og bringe Guds rige på jorden, Han viser hvad Guds rige handler om. Fra start til slut, fra ankomst til afgang 🙂

 

Jesus kommer igen, det der skete i Egypten og som er opfyldt med vores frelser og konge Jesus, er stadig også et billede på den helt store finale, så at sige, når Jesus kommer igen kommer han ikke ridende ind i Jerusalem på et Æsel, som betyder at han kommer med fred, læs mere om det her. Men han kommer på en hvid hest, som betyder han kommer med krig, Dom over dragen, pharaoh i dette land, Han dømmer alt hvad der skal dømmes retfærdigt og en masse trompeter lyder, der er masser af plager og verden går sin undergang ligesom Egypten, men denne gang for at skabe en ny jord og himmel, Det ny Jerusalem kommer ned og Guds folk vil leve i det lovede og længeventet land sammen med kongen og frelseren, et land uden havet, mørke og som ikke er øde, et land som er frugtbar og hvor Jesus er vores lys og liv.

 

Det er en glædesdag med jubelråb for det folk som tilhører Herren og har sat deres lid til ham, men en gråd med klagesskrig for dem som ikke har eller gør.

Yom teruah Feast of trumpets Hornblæsningsdagen

Lad mig opsummere det:

Trompetfesten er en klargørelse til Messias kroningsceremoni på Zions bjerg, og hvert år siger Gud, gør dig klar og sæt dit håb til dette. Sæt dit håb til den sande konge. Hvert år kalder vi på Yeshua om at komme og regere.

 

Som jeg ser trompetfesten er det et signal om at vores konge kommer, et signal om krig, der vil blive jubelråb og gråd, det er en tid hvor fjenden bliver besejret og dømt og det er tid til at gøre sig klar til at indtage og bestige det lovede land, et land af fuldstændig hvile og forsørgelse, en Sabbat for Herren. 

 

Trompeten lyder, Folk gør sig klar, Kongernes Konge kommer tilbage, vil hans folk være klar, hvem er din troskab til? Denne gang kommer Jesus tilbage på den hvide hest, for at bringe dom og retfærdighed, for at sætte dragen i fangehullet, så at sige. Jesus kommer tilbage, og det skal ses på himlen. Hornblæsningsdagen er et udtryk for glæde, et minde om Guds store frelse, men også en påmindelse om at blive i Guds pagt. Holde fast i Guds bud og omvende sig, så han kan give af sin frelse og overflod.

 

Jeg kan ikke lade være med at tænke på og sammenligne det, med den tid Moses kom, Prinsen der siger fra Gud; Lad mit folk gå, så de kan tilbede mig. Og de 10 plager får sin begyndelse. Jesus Kommer igen, som Kongen der vil hente sit folk og dem der vil stole og sætte sin lid til ham og hans blod, kommer med i hans rige.

 

Den syvende engel blæste i sin basun. Da lød der høje røster i himlen, som sagde:

Verdensherredømmet er nu vor Herres og hans salvedes, og han skal være konge i evighedernes evigheder.Åb 11:15 

 

Blæs i basunen i Zion, og larm på mit hellige bjerg; lad alle landets indbyggere skælve; for Herrens dag kommer, for den er nær.Joel 2:1

 

Og der blev krig i himlen. Mikael og hans engle gik i krig med dragen, og dragen og dens engle tog kampen op, men kunne ikke stå sig, og de havde ikke længere deres plads i himlen. Den blev styrtet, den store drage, den gamle slange, som hedder Djævelen og Satan, og som forfører hele verden – styrtet til jorden, og dens engle blev styrtet ned sammen med den. Og jeg hørte en høj røst i himlen sige: Nu er frelsen og magten og Riget vor Guds og herredømmet hans salvedes, for vores brødres anklager er styrtet, han, som dag og nat anklagede dem for Gud. De har besejret ham ved Lammets blod og ved deres vidnesbyrds ord. De havde ikke livet for kært til at gå i døden. Åb 12:7-11

 

For til syvende og sidst vil der komme en dag, hvor Herren skal være konge over hele jorden, hvor den gamle af dage skal tage sæde på sin trone, retten sættes og bøgerne åbnes og hvor evigt herredømme skal gives til en der så ud som en menneske søn og dem, der er indskrevet i livets bog skal opstå til evigt liv. Zak 14: 1.5.9.16

Trompethistorier

Her er nogle få eksempler:

 • Det var et signal i krigstid Dommerne 3:27

 

 • Indtagelse af det lovede land Jerico Joshua 6:20

 

 • Kroning af Kongerne 1 Kongebog 1:34, 39 og 2 kong 9.13

 

 • Gud sætter sig på tronen Salme 47:5-9

 

 • Et kald til omvendelse Esajas 58:1

 

 • Den messianske tidsalder Esajas 27:13

 

 • Hornklang på Sinajs bjerg, hvor Gud kommer ned og mødes med Moses , for at gøre Israelitterne sit kongelige folk. Ex 19:16-19

 

 • Templets indvielses blev ledsaget af trompetfanfare og lovsang 2 krøn 7.6 – 1 krøn 15.28 

 

 • Horn lyd for Advarsel Ezekiel 33:3-6

 

 • Ezra læser Moses loven op for folk Ezra 8:9

 

 • Herrens dag kommer Joel 2:1 og Zefanias 1:16

 

 • Advarsler fra profeterne Amos 3:6

 

 • Samling af de udvalgte Matt 24:31

 

 • Opstandelse 1 Kor 15:51-52

 

 • Når Jesus kommer 1 Thessalonikerbrevet 4:16

 

 • Trængselsdomme Åbenbaringen 8:6

 

 • Trompeten lød når der blev lavet en pagt 2 Krønikebog 15:14-15

 

 • David og hele Israel bringer arken 2 Samuel 6:15