Hvorfor tunger af ild?

Det var Pinse

og disciplene ventede i bøn

pinse, ildtunger, tongues of fire, pentecost, Shavuot

Hvorfor Gud lige præcis brugte ild af tunger over hovederne på disciplene på Shavuot / Pinsedag er det vi skal finde ud af, ved at lade biblen selv forklare det. På dette link som er på vej: Hvad er Guds ild –  går jeg igennem ordet ild, som på hebraisk er es eller udtalt aysh med strongs H784, hvis man vil fordybe sin forståelse af hvad ild er, anbefaler jeg at checke dette.  

 

Her vil vi kigge på ild delen af det at blive døbt med Helligånd og ild, Johannes kom for at døbe med vand, men Jesus kom for at døbe med Hellig Ånd og med ild.

 

I denne artikel sætter vi fokus på det at være Guds hus og bære på hans Hellige Ånd, Hele Pinse delen bliver en anden artikel og i artiklen om: Hvad er Guds ild, vil der være mange af de spørgsmål vi kan have om ild, Hvad er ild, hvad kan gå igennem ild, Hvorfor er Gud en fortærende ild, Hvorfor ligner han ild, ild prøver, typer af ild osv.

Lego tabernakel, tabernakel,

Hjemme i Guds hus

Guds hellighed er det, der adskiller ham mest fra det syndige menneske.

Guds hellighed er grunden til, at han er en fortærende ild, den brænder alt uhelligt op

 

Biblen bruger ordet tempel som oftest med ordet Beit YHWH  eller Beit Elohim som betyder Guds hus, det sted Gud bor.

 

Eller ordet Tabernakel på hebraisk: Mishkan = Mødestedet med Gud

 

Moses fik instruktioner om at lave et telt – tabernakel efter det billede han så var i himlen allerede, det skulle være et sted hvor Gud bor her på jorden, et mødested mellem Gud og hans folk.

 

Tabernaklet er Guds ønske om at bo hos os, lige midt i blandt os. Her ser vi Guds villighed til at være sammen med os, som ellers er urene ved synden. Men som han gerne vil gøre ren igen, for at det kan blive muligt, at vi kan have et tæt fælleskab sammen.

 

3 Mosebog er fyldt med renselses ritualer for at det kan lade sig gøre for præsterne at gå ind i det hellige telt/tabernakel og for ypperstepræsten en gang om året i det Aller helligste sted.

 

Inden man kan gå ind I tabernaklet er der et ild alter og derefter et bronze basin med vand, hvor hænder og fødder vaskes, det hebraiske ord for bronze basinet med vand er: Keeyor som fra dens rod ord faktisk betyder ildovn og er også for at rense os, så begge steder foregår en renselse, som er en rituel handling for at hellige sig, for at kunne komme i nærheden af Guds nærvær, før man som præst kunne gå ind i tabernaklet.

 

Elementet Bronze er brugt i alle delene i forgården, men ikke inde i tabernaklet, vi vil ikke gå i dybden med bronze her, men jeg kan afsløre, at det har en forbindelse til kobber slanger, ild, noget urent og dom, Når vi ser bronze i biblen er det ofte i forbindelse med dom. Og det er jo smukt når man husker på bibelverset Joh 3:14 der siger at ligesom Moses ophøjede bronzeslangen i ørkenen, sådan skulle Jesus ophøjes for at enhver som tror på ham skal have evigt liv. Jesus lod alt vores dom og sygdom blive straffet på ham.

 

På samme måde bliver mennesket gjort rent inden det kan gå ind i Guds helligdom, dette skulle gøres, for at de ikke ville dø, når de gik ind i Guds nærvær og tilstedeværelse. 

 

Nu hvor vi er kommet igennem de 2 “ild ovne” i forgården er vi klar til at gå ind i Tabernaklet, vi kommer ind i et rum hvor der står:

 

3 ild elementer af guld inden det Allerhelligeste rum:

 

Menorah: Lysetagen der altid skulle brænde, den bliver passet morgen og aften af præsterne.

 

Bordet med brød, Nærværets brød: Brødet er bagt i ild og der ligger 12 brød i alt, som hver uge bliver spist og skiftet ud.

 

Røgelses Alteret: En speciel røgelses blanding som konstant skulle brænde og kun en gang om året på forsonings dagen, tog Ypperstepræsten noget af den med ind i det allerhelligste.

 

I det Allerhelligste rum, står der en vidnesbyrdets ark: I den ligger de ti Bud, manna fra ørken vandringen og Arons stav.

 

Det er i det allehelligste rum, at kun en gang om året, bliver der sprinklet blod 7 gange på nådesstolen på vidnesbyrdets ark, for at kunne forsone for Israel et år frem.

 

Stop lige et øjeblik og tænk på alle de renselses ritualer vi lige har kigget på, for at kunne komme i nærheden af Guds nærvær, Gud er virkelig Hellig og anderledes fra vores syndige natur.

 

Det tæppe der er før det allerhelligste rum, skal også tænkes på, som det at være kommet forbi ( ild sværdet foran Edens have og ild vandet / shamayim)  den “himmelske tæppe” der skiller os fra Gud.

 

Når vi går ind i det Aller Helligste er det:

 

Tilbage til Edens have, hvor vi igen er forenet med Gud, hvor vi er et med Gud. 

Det er Guds nærvær, 

Det er Guds trone. 

Det er himmel og jord forenet, 

Det er den ultimative Sabbats dag!

 

Så ved at studere Tabernaklet, ser vi hvilken livsrejse der er for os, for igen at blive forenet med Gud, der er meget mere også, rigtig meget 🙂 

 

Men for at vise, at der er en del ild elementer at gå igennem, forstørre det også vores forståelse af en ordentlig renselse der skal til, for at det overhovedet er muligt at træde ind i Guds nærvær og ikke dø på vejen derind.

Temple, templet, lego tempel

Vi er Guds hus

Pinse og det nye tempel med tunger af ild over sig

Måske tænker du, hvad har Guds hus, med ild tunger at gøre, jo en hel del, lad os kigge lidt nærmere på det at være Guds tempel med ild over sig.

 

Det er ikke tilfældigt at over Tabernaklet i ørkenen var Herrens sky over boligen om dagen og om natten var der en ild søjle over den.

 

Det viste at Gud havde taget bolig i tabernaklet, at God var tilstede i tabernaklet. Når søjlen løftede sig fra tabernaklet, vidste Guds folk at det var tid til at pakke teltet sammen og rejse videre, der hvor søjlen stoppede, skulle de igen sætte teltet op. Gud ledte sit folk via søjlen, fysiske elementer af vand og ild.

 

Da Salomons tempel blev indviet, kom ild ned fra himlen og fortærede brændofferet og ofrene og Herrens herlighed fyldte templet. 2 krøn 7:1-3

 

Se det for dig, ild falder ned fra himlen og Herrens herlighed var over templet

 

Johannes døberen kom for at forberede folket til at blive et vasket tempel, der skulle være rent, men kun Jesus kunne virkelig vaske dem rene og klar til at modtage påfyldningen af ​​Hans Helligånd.

 

 Jesus siger i Lukas 12:49 Ild er jeg kommet for at kaste på jorden og hvor ville jeg ønske, at den allerede havde fænget.

 

Så det vi ser på Pinsedag er et folk der ligner et tabernakel med ild over sig, ligesom tabernaklet i ørkenen.

 

Guds Hellige Ånd, Guds nærvær kan kun bo i et renset hus.

 

1. Vores Tabernakel / hus, som på Påske er blevet renset i Jesus blod = Guds lam, der blev ofret på alteret.

 

2. Derefter på Usyretbrødsfesten går vi også igennem en renselse på 7 dage, og læser man 3 mosebog er der mange ritualer forbundet med 7 dage og på den måde viser os hvad der sker.

 

3. På Førstegrødefest dagen opstod Jesus og dødens / syndens magt over os var besejret. Vi er et nyt og rent Tempel.

Jesus brød det gamle tempel ned og opbyggede et nyt på 3 dage. Han tog op til Guds trone for at vise det fuldbragte værk og indtage Hans plads, som den retmæssige Konge. Må Hans rige komme her på Jorden, som i himlen.

 

Jesus blod bliver kontinuerligt vist foran Faderen på hans trone og Jesus er vores nye Ypperstepræst.

 

4. Ligesom Guds folk i ørkenen fik Guds vejledning ( Torah ) for at de kunne se hvordan de skulle leve som Guds folk, sådan på samme dag som der bliver fejret at torahen blev givet, samme dag holder vi Pinse, 7×7 dage senere, det var den dag vi fik vejlederen, ikke på stentavler, men Guds egen Hellige Ånd, nu er Torahen skrevet på vores hjerter, vi har fået en hjælper sendt fra Himlen selv, der skal bo i os og altid kan vise os vejen, sandheden og Livet.

 

ildsøjlen er over os og viser os vejen vi skal gå!

 

Tænk at Gud selv vil tage bolig i os!

 

Guds Hellige Ånd der viser os Jesus, vi følger ikke længere en lov på stentavler, men en person som har opfyldt hele det lovkrav der var til os, for at kunne være i en pagt med Gud. 

Jesus bestod ildprøven

Vejen til det Aller Helligste er nu muligt.

Da Jesus døde på korset, blev det tæppe i Tabernaklet ved det Allerhelligste rum, revet itu fra top til bund.

 

Ligesom der er et flammende ildsværd foran Edens have, som vi ikke kan gå igennem = ( Vejen tilbage til Gud nærvær ), det gjorde Jesus nu muligt, ved at han gik igennem ildprøven for os. Han gik igennem ildprøven og blev testet godkendt.

 

Lad mig afslutte med et fantastisk billede fra biblen.

 

Og minde om, at når man ofre et dyr på alteret inden man kan komme ind i tabernaklet, bliver blodet fra dyret først taget i en skål, inden det bliver brændt på alteret for ellers er der ikke noget blod at sprinkle med.

 

Som vi ved fra når vi laver en steg, vil blodet fordampe i ilden/ varmen.

 

Godt, så er vi klar til at kigge på en af de seje ild historier med Elias og derefter en sammenligning med Jesus.

1 kong 18:38 

 

Kong Akab havde syndet ved at svigte Herrens befalinger og fulgt ba álerne, Elias udfordrede dem da ved, at de skulle mødes på Karmels bjerg, der kom 450 ba als profeter og 400 ashera profeter.

 

Elias udfordrede de 450 ba als profeter ved at sige: Hvis det er Herren der Gud, så følg ham, Hvis det er ba al så følg ham. De skulle finde 2 tyre, skære dem ud og ligge dem på brændet uden at sætte ild til. Så skulle de hver påkalde deres Guds navn og den Gud som svare med ild, han er Gud.

 

Uden at sætte ild startede ba als profeterne, senere på dagen hånende Elias dem, ved at sige; Råb dog lidt højere, Han er jo en gud, der måske er gået afsides for at gå  på “toilettet” eller måske sover han, så de råbte højere, skar sig selv med lanser og sværd, som de havde skik, så blodet flød ned ad dem. Men de fik intet svar.

 

Da tog Elias 12 sten, byggede et alter og lavede en stor rende rundt om alteret. Han lagde brændet til rette, skar tyren ud og lagde den på brændet.

Fik 4 krukker vand fyldt ud over tyren og brændet 3 gange, nu var renden fyldt med vand.

 

Om aftenen trådte Elias frem og Gud svarede ham fra himlen med ild, både tyren, brændet, stenene, jorden blev fortærede, ja selv vandet i renden slikkede den op

 

Her ser vi Guds svar fra himlen, både mod den ondskab der var, Guds vrede over synden, og hvor det offer Elias havde givet blev fulstændigt fortærrede i Guds vrede over synden, Han viser hvem han er. En fortærende ild, der hader synd. En Gud der svare med ild.

 

Korsets værk er stort, men har du nogensinde tænkt over hvor stort det er, at Jesus levede et syndfrit liv, han kendte ingen synd, havde ingen synd, men blev fristet i alt synd, Han ville aldrig kunne være blevet vores frelser, hvis ikke han havde gået igennem livets test og på den måde være det syndfri offer der skulle bringe os frelse. Det er STORT!

 

Inden Jesus blev lagt på Korset, var han allerede blev testet på vores vegne, nu skulle det testes om Offeret kunne blive godkendt af Gud som det perfekte syndfrie offer, Guds eget offer. Han viser hvad det vil sige at dø for selv og leve for Gud!

 

Da Jesus blev sat på brændet, som Guds offerlam, kom alt Guds vrede over Jesus, synden skulle straffes og dommen blev fældet. Men offeret blev ikke forværret, Nej tænk engang da Jesus var død, stak de et sværd ind i hans side og ud kom der blod og vand.

 

Dette offer kunne ikke blive fortærrede, han var syndfri, han klarede ild testen for os, vi har vores sikkerhed i ham. Han har virkelig fuldbragt det. 

 

Kun pågrund af Jesus er vi rene og en ny skabning der er klar til at have Hellig Ånden boende!

 

Synden er besejret på alle måder!