Palme Søndag

Jesus og en ny eksodus!

Festkalenderens første fest Pesach

Palme søndag Palm Sunday

Påske begynder ved fuldmåne i den jødiske kalenders første måned Nisan, som i vores gregorianske kalender er marts / april.

 

Den 10. Nisan var startskuddet for den Jødiske påske og vi vil se på Jesus indtog i Jerusalem, som vi kalder palme søndag. 

 

Jesus ridder ind i Jerusalem som endetidenskonge og lader sig hylde som Messias af folkene, folkemængden var begejstret, de jødiske myndigheder var ude af selv og ville have både Jesus og Lazarus dræbt. John 12:10-11 mange havde hørt om Jesus og de mange mirakler. 

 

Lazarus er lige blevet vækket fra de døde, Jesus er blevet salvet og går ind som konge og laver en ny Eksodus. 

 

Det havde vakt stor forundring, for er han den de venter, deres Messias? men hos de jødiske ledere vakte det oprør og Jesus bliver derfor målt og vejet, de leder med lys og lygte efter om de kan finde nogle fejl hos ham. Selv den hedenske Pilatus tester ham, men finder ham uskyldig.

 

Jesus var et lam uden plet og lyde. 1 pet,18-21

 

Pilgrimer kom til byen i tusindvis for at deltage i festen Pesach, hvor de mindes udfrielsen fra Egypten. 

 

Men hvem lagde mærke til at hyrderne på samme tidspunkt ledte de udvalgte offer lam, som var på marken fra migdal Eder til Bethlehem, det var den 10 nisan, dagen de skulle udvælge sig et offerlam og derefter ført til Jerusalem. På samme tidspunkt  jublede Folket med høje råb og jubel, Hosianna til den højestes Konge, de var på akkurat samme dag ved at vælge deres offerlam.

 

Guds lam

Lammet udvælges og besigtiges den 10- 14 nisan

Johannes døberen sagde:  Se her kommer Guds lam, som tager verdens synd væk. joh. 1:29

 

Herren sagde til Moses og Aron i Egypten:

 

Denne måned skal være begyndelsen af alle måneder. I skal regne den for den første af årets måneder. Sig til hele Israels menighed: Den tiende dag i denne måned skal man tage et lam eller et kid til hver husstand i fædrenehuset. Hvis en husstand er for lille til et dyr, skal den være fælles med den nærmeste nabo om et dyr efter antallet af personer; I skal beregne det efter, hvad hver enkelt kan spise. Det skal være et lydefrit dyr, et årgammelt handyr; I kan tage det fra fårene eller fra gederne. I skal tage vare på det til den fjortende dag i denne måned. Så skal hele Israels menighed slagte det, lige inden mørket falder på.

 

Den 10 nisan, er den første måned. ( Vi kalder Januar for den første måned )

 

Skal hver mand udvælge et lam uden fejl, den besked de fik i Egypten ca. 1500 år før palme søndag. 2 mos. 12: 3, 6 

 

Det lam som ville reddet alle de førstefødte drenge fra døden, og udfri alle der var under blodet til udfrielse fra alt slaveri og undertrykkelse af landet Egypten og dens hersker Pharaoh.

 

I john 12:1

Jesus kommer til byen Bethany = hus af plager, 6 dage før Pesach /Påske, siden Pesach ofringen er den 14 Nisan betyder det, at Jesus kommer til Bethany den 9. Nisan

 

I john 12:12-13 

Står der at Jesus næste dag altså den 10 Nisan ridder ind i Jerusalem på et æsel.

 

Det er akkurat samme dag, den 10 Nisan hvor Jøderne skulle udvælge deres påske offer lam uden fejl. Da Jesus kom ridende ind i Jerusalem og folket råbte Hosanna i det højeste, udvalgte de påskelammet, den de ville have der skulle befri dem fra deres fangenskab, uden at de vidste det, det eneste offer lam der kan fjerne synden. 

 

Jesus med hele Guds fylde i sin krop, skulle snart møde slangen, Pharaoh for at ødelægge hans gerninger. I Egypten, dette var offeret som frigjorde Guds folk var Pharaoh og Egypten.

 

Hurtigt overblik:

 

10 Nisan – et lydefrit lam vælges

 

10 Nisan – Jesus bliver valgt som folkets lam.

 

10- 14 Nisan – Testes Lammet

Offer Lammet skulle observeres i 5 dage for at sikre der ingen fejl var, på lammet.

I de 5 dage skulle lammet bo i deres hjem og  den testes og observeres for fejl, tænk bare hvilken kærlighed nogle fik til dette skønne og nuttede lille lam

 

10-14 Nisan – Jesus testes

Jesus observered og testet i 5 dage af folket og de religiøse ledere.

 

14 Nisan – Skal Lammet slagtes

På den 5 dag, den 14 nisan, skulle man slagte lammet og smøre blodet på dørstolperne i Egypten og senere i Jerusalem på alteret.

 

14 Nisan – Jesus dør på Korset

Den 14 Nisan og ved samme tidspunkt, som lammene blev slagtet,  døde Jesus på korset!

 

Jesus opfylder sig selv som den ultimative realitet af festen Påske, Påske lammet.

Kongen og Palmeblade

I mange år levede Israel uden en konge. Mange forskellige ledere havde forsøgt at styre landet, og Israel var besat af romerne.

Israel drømte om at der skulle komme en stor konge og sætte dem fri fra den besættelse og styre de var under.

 

I biblelen ser man denne repitation om og om igen af folk der er undertrykt og under et styre, og det er ikke anderledes idag, menneskers evige jagt og søgen efter fred om det er i et land, i et forhold i sig selv eller hvad det er.

Et billede på hvad Guds modstander ønsker, at gøre ved hans folk.

 

De gamle profeter havde forudfortalt at der ville komme en ny konge så det ventede folket med længsel efter.

 

Jesus var kommet for at besejre en meget større fjende end romerne, selv om de havde overtaget enorm mange lande og set på som en mægtig hersker. Jesus sejr ville gå langt ud over dette livs grænser.

 

Jesus kom for at besejre vores sjæls fjende, satan. Jesus kom for at besejre syndens og dødens magt. 

 

Jerusalem var også kaldet byen af den store konge, men Jesus græd over den, da han så ud over den.

Jesus indgang I Jerusalem var den officielle måde at vise sig som Messias, Israels konge.

Det er kongen der kommer med frelse og det er kongen der bliver deres frelse, men ikke ved militær magt over politiske fjender.

 

Det er helt klart ikke tilfældigt at Johannes lægger vægt på at det er palmeblade der bliver brugt, med alt den edens have billede, løftesland, visdom, retfærdighed, genoprettelse, Vi hylder Edens haves konge. Jersusalems nye konge, Kongen af Fredens by!

 

Palmeblade tjener som en anerkendelse af royalitet, siges at symbolisere sejr, triumph, fred og det evige liv.

 

Palmeblade ses overalt på væggene i templet altså et billede på edenshave, det lovede land.

 

Palmetræer ses ofte sammen med Keruber, løver, floder, templet, Herrens fester, det er et Edens have billede.

 

Deborah sad under et palme træ, Israel skulle komme til hende for bedømmelse

 

Jeriko, løftesland, bliver kaldt Palmebyen. 5 Mos 34, 3 

 

Gud velsigner Israelitterne med vand og palmetræer. 2 mos. 15,27 

 

Den retfærdige skal blomstre som et palme træ. Salmerne. 92.12 

 

Både i Jesus indgang på palme søndag i festernes begyndelse og i slutningen af Sukkot / Løvhyttefesten, som er den sidste fest i festkalenderen bliver der viftet med palmeblade. Sukkot  /  Løvhyttefesten er den fest hvor Gud endelig bor hos sit folk.

 

Palmeblade beskrives i Åb. 7,9 den frelste skare, som en broget forsamling af alle folkeslag. De er klædt i hvide klæder og står med palmegrene i hænderne og lovsynger. 

 

Alt startede i en have helt tilbage til begyndelsen og det sluttede i en have da Jesus opstod fra de døde. Forbandelsen er nu blevet til velsignelse! Det Guds tanke er med os, Forenet i Edens have!

Æslet

Heste = i krig og Æsel = kommer med fred

Jesus bad 2 disciple, vi ved ikke hvem, om at hente et æsel, det var en mor og sit føl.

Æslet var bundet fast og skulle løsnes så det kunne bruges, hvad er det, vi i vores liv skal løsnes fra? så vi kan prise og ære Gud.

Jesus vil gerne løse os fra alt, vi er bundet af og sat fri til at tjene Gud.

 

For os virker det mærkeligt, men i Jesus tid red konger på æsler. 1 mos 49: 10-11

 

I Deboras sang om militær sejr over Guds fjender synger hun om de velhavende der rider på hvide æsler og sidder på rige tæpper Dom. 5:10

 

I bibelen er æslet et billede på flere ting, men mærkeligt nok også kongeligt, hvor hesten er brugt i krig er æslet et billede på, at man kommer med fred, så hvis Jesus havde reddet ind på en hest ville han have indikeret krig. Tænk på, hvad han ridder på, når han kommer igen! ( En hvid Hest ) 

 

Ved at ride på et æsel viser Jesus hvilken slags messias han er, Han kommer med shalom fred.

 

Abraham og Isaac havde et æsel med sig, da de tog til bjerget Moriah, hvor Isak skulle ofres. 1 mos 22:5 

 

Moses, tog hans kone og børn på et æsel da de drog mod Egypten.

 

Sjovt nok, ved vi ikke om Maria red på et æsel til Bethlehem, det står ikke, men det kunne godt være 🙂

 

Kapper blev også brugt til en konge i 2 kongebog 9:13

 

Interessant at tænke på at Saul som fejlede i at være konge, ledte efter hans fars tabte æsler, men rider dem aldrig.

 

Absolom og Adonaja kong Davids oprørske sønner:

Absalom ridder på et muldyr ( halv æsel og halv hest ) i forsøg på at tage tronen.

Adonaja fik fat i vogne og heste og 50 mænd til at gå foran sig.

Salomon red på Davids muldyr, da han skulle krones konge. 1 kon.1: 38 -40

 

I bibelen ser vi at æsler bære på Messias, Konger, Profeter, sårede, brød og mad.

 

Hvis man ser dette for sig, og ser hvad Jesus er for os. 

Æsler bære på noget folket virkelig har brug for!

 

Zak 9:9 et vigtig bibelvers i denne sammenhæng og som evangelierne referer til:

 

Glæd dig meget Zions datter, råb højt Jerusalems datter. Se din konge kommer til dig, retfærdig og frelsende er han, ydmyg og rejst på et æsel

 

 Se din frelse kommer!

 

Så næste gang du møder et æsel, vis lidt respekt, den kommer med Guds autoritet. LOL 🙂

Hosianna

Hosianna er profestisk i det de siger hosianna  ( Frels os, Frels nu  = Frels vi ber) 

Jesus navn på hebraisk betyder Frelse og det er hvad vi alle har brug for.

 

Joh. 12:13 Hosianna, velsignet være Israels konge!

 

Matt 21:9 og Mark 11:9-10 Hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn.

Hosianna i det højeste

 

Hosianna, please frels os – bliver også brugt i den 7 og sidste fest sukkot / Løvhyttefesten i festkalenderen i John 7:37

Du i den højste himmel, please sæt os fri bliver der sagt på løvhyttefesten som er den sidste fest. 

 

Det er fascinerende at tænke på at, netop på den sidste og største dag gik præsterne rundt om alteret 7 gange og råbte af deres lungers fulde kraft Hosianna FRELS os HERRE  og hvad der derefter skete går vi igennem på sukkot løvhyttefesten 🙂 

 

Hosianna bliver altså brugt i begyndelsen og i slutningen af Herrens 7 fester.

 

Jesus triumf tog var en sejrs tur, men vejen til sejr var igennem ydmyghed og lidelse. 

 

Jesus træder ind i byen velvidende at denne rejse vil ende med hans offer død for menneskehedens synd

Hvordan fejre Palme søndag

med venner, familie eller kirke

1. Bamse Lam 

 

2. Palme blade 

 

3. Bibel

 

Tag et lam og placere det på et bord alle kan se, put palme grene omkring, lad det være et centerstykke for nogle dage.

 

Tag tid til at læse fra 2 mos 12:1-6

 

– Snak om:

 

1. Hvilke dage skule lammet udvælges og slagtes? 

 

2. Enhver skal tage sig et lam, læg på at alle hvem og hvormange der i historien skulle tage et lam.

 

3. lydefri, uden fejl, uden synd som Jesus

 

4. Det var elsket i dage, før det skulle ofres.

 

5. Snak også om det Johannes siger: Se der kommer Guds Lam

 

6. Tal om Æslet der var bundet og sat fri.

 

7. Betydning af Palmebladene

 

8. Hvad betyder hosianna? Og hvad betydning havde det for dem og for os i dag.