Usyret brøds fest

Chag haMatzah

Det usyrede brøds fest

usyret brød, matzah

Usyret brød er en påmindelse om slaveri og friheden fra det.

 

5 mos. 16:3

“Du må ikke spise syrnet brød til; i syv dage skal du spise usyrede brød, trængselsbrød, for i al hast drog du ud af Egypten. Så længe du lever, skal du huske på den dag, du drog ud af Egypten”.

 

 

En rensning af Guds Tempel, hvor hans Hellige Ånd skal bo!

 

Matzah festen er et billede, en  påmindelse, en måde hvorpå Gud kommunikere til os, så vi kan tage imod realiteten, det er med til at pege på en virkelighed i det åndelige, vi har fået gennem Jesus

 

Vi ser på en skygge af det, som er blevet til en realitet i Jesus.

 

Det Jøderne havde set på i så mange år og fejret var et visuelt hjælpe billede, som pegede dem hen på Jesus, og gjorde dem klar til at kunne modtage det, som ville komme i kød og være realiteten af festen. 

 

Mens at Jøderne fjernede det fysiske syret brød fra deres huse, fjernede Jesus det åndelige syret brød, vores synd, fra vores huse. 

 

Ved at kende til usyret brøds festen, vil sløret fra sandheder, som ellers er dækket til, blive taget væk og vi kan bedre se, det store billede i sin helhed.

 

Hvis jeg lige skal opsummere mine tanker om usyret brøds festen allerede her, så er mit store indtryk, at det Gud vil kommunikere med os:

er en tempelrensning, (vores templer) en pagt og frigørelse fra slaveri. Vi er ved påskelammet blevet frelst, og et nyt liv startes, nye vaner, ny livsstil, nye tanker fra Gud som ønsker, at vi skal ledes af hans Helligeånd, så vi kan leve det liv Gud i sandhed har får os.

Jesus har taget vores synd, (kødets lyster), som er lidelsens brød på sig og befriet os fra kødets slaveri.

Rent appetitlig set, går vi efter hvad der ser godt ud i vores egne øjne, eller føles godt, kødet styres af lyster,  og er lige det modsatte af hvad Gud har for os. Han vil vi skal styres af Ånden, men det er der konflikten sker, for Ånden og kødet er 2 forskellige ting og retninger for vores liv.

 

Siden her er blandet med både praktisk info om festen, men også krydret med de åndelige perspektiver og hvordan de peger på Jesus. Lad os se på hvordan det hele hænger sammen.

Må Guds ånd vil vejlede dig i et dybere forhold med ham.

Klar, lets go!

Chamesh - Chametz

Forskellige betydninger.

( Chametz = Surdej  ) og ( Chamesh = 15 ) 

 

Hebraisk betydning af Chametz fra strongs: 2556 – 2557 – 2558

 

( At være syrlig, surdej, bitter, ondsindet, undertrykke, stigende, fermenteret eller billedelig talt barsk, farvet, ond, at være bedrøvet, eddike, vin eddike )

 

Hebraisk betydning af Chamesh esre, 15 fra Strongs: 2567 og 2568 og 2570 og 2571

 

( At være organiseret for krigen, en femtedel, delt ind i 5, maven, bug, armeret, spænde for. )

 

15 i de hebraiske rod bogstaver betyder også mave.

 

 D. 15 Nisan = Er Jesus i graven,  Jesus var i fiskens bug / mave også kaldet Sheol, Jonas, som Jesus sagde, var et tegn på det der skulle ske med ham, var I fiskens mave, i 3 dage og 3 nætter, han var i Sheol = døden. Hvor han overvandt dødens magt!

 

Der er en forbindelse med det, som nu også skal ske for Guds folk, der ændres noget i vores maver,  vores tempel, der er visse billeder forbundet med lyster og appetit, med gammel natur og nyt liv / tempel og renselse i denne artikel. 🙂

 

Det er ikke let at spise åndelig føde, hvis du er vant til junkfood, kroppen vil hige efter det, den er vant til. 🙂

 

Paulus beskriver det for os i galaterne; I skal leve i Ånden og ikke følge kødets lyst. For kødets lyst står Ånden i mod og Ånden står kødet imod, de 2 er i strid med hinanden. Men drives i af Ånden er i ikke under loven. Gal. 5:16-18

 

D. 15 Nisan I alt hast fik Gud med en mægtig udstrakt arm Israel ud af Egypten, men selv efter 40 år var Egypten ikke kommet ud af alle Israels hjerter.

 

 

Billedlig betydning af Surdej og Matzah

 

 

Surdej – Chametz = Synd, dårlig indflydelse,  falsk undervisning, stolthed, bedragelse, og andre manifestationer på synd. 

 

Surdej – Chametz  = Repræsentere det menneske som afleder mennesket fra deres ansvar og lytter til indflydelsen af fremmede ideer, lokker mennesker til at synde.

 

Matzah / Usyret brød = Renhed for Gud, Separation fra denne verdens synd og død.

 

Matzah / Usyret brød = En person der kan styre og har kontrol over sine lidenskabelige lyster, en disciplineret vilje der ikke påvirkes af ydre kræfter.

 

 

Påskelammet = vores position over for Gud, men usyret brød = vores tilstand.

 

Det at spise usyret brød blev til tid af åndelig forberedelse. 

 

Denne fest symbolisere fornyelse og renselse.

 

Vores karakter bliver dannet, ud med den gamle måde at tænke på, lad os blive forvandlet af Guds ords renselse. 

 

Festen er en påmindelse om, at Gud kalder os ud af Egypten, som et folk sat til side til ham.

 

 

Andre navne for de usyret brøds fest er:

 

1. Pesach fra det hebraiske ord peh og sach som betyder; munden snakker

 

2. Påske, da det bliver omtalt i et med Påske, som en samhørighed af den første dag i denne fest.

 

3. Chag hamatzah eller festen af matzah

Hvad skulle ske d. 15 Nisan

Lev 23:4-6

Dette er Herrens fester, de hellige festforsamlinger, som I skal udråbe til den fastsatte tid. På den fjortende dag i den første måned, lige inden mørket falder på, er det påske for Herren. På den femtende dag i samme måned er det de usyrede brøds fest for Herren; syv dage skal I spise usyrede brød.

 

Den 15 Abib hedder måneden i 2 mosebog og udtales aviv, men er senere ændret til navnet Nisan, som vi bruger i denne tekst.

 

Gud sagde; at Aviv/ Nisan skulle være den første måned i den bibelske kalender, 3 mos. 23 6-8 

Aviv / Nisan lander i vores Marts eller April måned.

 

D. 14 Nisan er den dag Påskelammet bliver slagtet, lad os sige ca. kl 15.00, men når vi når til ca. kl 18.00 om aftenen, så begynder en ny dag, som er den bibelske måde, hvorpå en ny dag starter, for ligesom i skabelses værket, starter en ny dag med mørke. Der var nat og der var dag.

 

 

Denne fest var den første af de 3 valfartsfester, en tid hvor alle mænd skulle præsentere sig i Jerusalem, men ikke tomhændet, for der står skrevet; “Tomhændet for ingen Herrens ansigt at se.”

5 mos.16:16

 

Gud lovede, at ingen fjender ville invadere Israel under pilgrimsturen, det var en tid hvor de skulle fokusere på Herren. 2 mos 34:24

 

 4 ting der skulle overholdes

 

1. Den første dag skulle alt gær fjernes fra hjemmet 2 mos 12:15

 

2. I 7 dage skulle de spise usyret brød 3 mos. 23:6 og 2 mos. 12:15

 

3. Denne fest var en Hellig Fest forsamling, Shabbat Gadol ( en ekstra sabbat udover den ugentlige sabbath ) ingen arbejde på den første og den 7 ende dag = d. 15 Nisan og d. 21 Nisan, udover at lave mad. 2 mos 12:16

 

4. Denne fest var udråbt som en evig påmindelse der skulle holdes. 2 mos 12:17

 

Den 15 Nisan på denne dag

 

1. D. 15 Nisan, er den dag Guds folk drog ud af Egypten.

 

2. D. 15 Nisan, i den første måned i den bibelske kalender, er det usyret brøds fest for Herren i 7 dage fra d. 15 til d. 21 Nisan

 

3. D. 15  Nisan og det var den dag om natten, at Israelitterne vandret mega rige ud af Egypten.

 

4. Det gjaldt egentlig allerede fra den 14 Nisan om aftenen hvor påskemåltidet skulle spises, at man startede med at spise usyret brød og bitre urter til.

    2 mos. 12:8

 

5. Inden d. 15 skal alt surdej (Chametz) være fjernet fra huset.

 

6. Usyret brøds festen er nr 2 af Guds 7 fester og det er kun på grund af Påskelammet, at denne fest kan fejres, vi er nu frigjort ved lammets blod.

 

7. Spisning af syret brød i de 7 fastsatte dage betød, at blive uryddet fra israel.

 

8. Denne fest er en valfartsfest ved templet, hvor vi også høre om Jesus som 12 årig der deltager i påskefesten. Luk 2:41-48

 

9. John 11:55 en fest tid, hvor man vaskede sig selv rituelt i en Mikvah for at være ceremonielt rene. 4 mos. 19:19

 

10. Da israelitterne i al hast skulle ud af Egypten tog de deres brød på skulderen før det var blevet syret, da de kom til Sukkot bagte de deres usyret brød, nok deres mest glædelige måltid og så i frihed. 2 mos 12:30-31,34

 

11. Surdej er kun forbudt til festen påske / usyret brød og i mad der er dedikeret til Herren gennem ild.

usyret brød, matzah

Gentagne Matzah / usyret brøds fest mønstre i biblen:

Design mønstre i biblen

Et mønster jeg ser gentagne gange er: at det som oftest har med indsættelsen af Guds hus / sted at gøre og udrensningen deraf.

 

1.  Lots familie bagte matzah til de 2 engle, som kom til sodom og gomorra, de spiste det, lige inden en rensning skulle forgå i sodoma og Gomora. 1 mos.19:3 

 

2. Josva og hans folk spiser Matzah på usyret brøds festen, inden de skal indtage Jeriko.  Josva. 5:11

 

3. Gideon gir det som et offer til Herren, inden han skal i krig.  Dom. 6:19

 

4. Hizkiah renser også templet, og holder usyret brøds fest. 2 krønk. 30:13

 

5. Darius genopbygger Guds hus, Præsterne og Levitterne var gjort rene, så på den 14 dag, holdt de påske og derefter fejrede de usyret brøds fest. Ez. 6:22

 

6. Herodes som ville af med Peter, da han så at de sudanske ledere var glade for at Jesus tilhængere døde, men han kunne ikke holde Peter fængslet, da Gud reddet ham, ved hjælp af en engel og det på usyret brøds fest, Apg. 12:3 en tilbageførsel sker, Herodes havde en grundig søgen efter Peter, men fandt ham ikke, kort efter døde Herodes selv.  🙂 Apg.12:19

 

7. Lige før Påske – Usyret brøds fest siger Jesus; Nedriv dette tempel og på 3 dage vil jeg bygge det op igen. Det tempel han snakkede om var hans krop. Joh. 2:13

 

 

Matzah er også nævnt i bibelen som;

 

1. En del af indvielsen for præsterne ( 3 mos. 6:16-17 og 8:26-27 )

 

2. En del af en nazareer løfte ( 4 mos. 6: 17-19 )

 

3. Føde for englene ( 1 mos. 18:6-8? og 19:3 og dommerbogen 6:19-21 )

 

4. En del af tempelofringerne, meget tit blandet med olie ( 3 mos. 28 og mange andre 🙂 

 

5. Er et billede på Jesus ( Lukas 22:19 og hans efterfølgere 1 kor 5:7 ) 

Hvad er Matzah / usyret brød?

Matzah er lavet af mel og vand

Hvis blandingen af mel og vand får lov at stå i mere end 18 min. bliver den i den tid påvirket af en ydre proces som begynder, gær bakterier, der findes i luften formere sig og forårsager gæring.

 

Gær bakterier der findes i luften, formere sig og forårsager gæring.

 

Gær mikroorganismerne er en uopfordret invaderende hær, der trænger sig på og hjælper sig selv til et lækkert måltid af sukkermolekyler.

 

Gæren kommer ind i dej blanding i gennem luften eller vandet, Chametz / gær er en funktion af naturen.

 

Matzah er for at huske hvor hurtigt vi forlod Egypten, faktisk tog de en klump med på ryggen, i deres dej skåle, som så meget senere blev bagt i den hedende sol, så der gik altså ikke kun 18 min før den blev bagt, lige så man ikke bliver streng på det.

 

Det er vigtigt vi ikke gør det til et regelment, men mere, hvad det har af betydning. 🙂

 

Jesus og hans disciple spiste højst sandsyndligt runde matzah brød til Påskemåltidet, I Israel spiser de også runde i dag, bløde og usyret, men mange andre steder spiser man for det meste de firkantede matzah, som er tørre, sprøde og lidt ligesom en kiks.

Hvad betyder det?

Der må ikke bruges syret brød til afgrødeofre. Usyret brød er også et billede på et offer uden plet og lyde. 3 mos. 2:11 

 

D. 15 Nisan tog de ud af Egypten i alt hast, deres dej var endnu ikke bagt 2 mos. 12:17-39 men i 5 mos.16:3 gentages sætningen; de vandrede ud i al hast, men her kaldes det usyret brød for trængsels brødet. Det usyret brød skal også minde om trængslerne i Egypten, og vi skal huske det hvert år til samme tid, og når vi kommer til et land der flyder med mælk og honning.

 

Et andet billede der bliver brugt i bibelen er, at syrningen der sker i et brød også er et billede på synd. 

 

De skulle holdte sig usyret i 7 dage, de oplevet en renselse.

 

Tallet 7 og renselse hænger så tit sammen. Der er så mange gange nævnt, at man i 7 dage skulle vente, før man var rituelt renset. 

 

Ingen kornoffer måtte ofres med surdej til Herren, for ingen surdej eller honning må gå op i røg som et offer lavet med ild, til Herren. 3 mos. 2.11

Lige med undtaget under et freds offer 3 mos 7: 13 og brødet under pinsen 3 mos 23:17 hvor det er syret brød, som bliver brugt.

 

Men i påsken betyder det; et skille mellem det gamle liv af slaveri i Egypten og det nye liv vi har fået.

 

Synd er nemlig slaveri.

 

Usyret brød festen fremhæver at fjerne stolthed, ondskab, synd fra den individuelle vores hjem, hvor Gud bor.

 

Et hus eller telt i bibelen er et billede for både en person, såvel som en familie eller hele Kristi legeme.

 

Matzah er et fladt brød, som bages hurtigt, i en fart. En symbolik på at den smutter i al hast, før gæren kan påvirke den, –  gæren som et billede på negative kræfter og lokker mennekser til at synde.

 

Matzah, troens mad, der var ikke tid til at vente på at dejen hævede sig, de spiste derfor matzah, usyret brød, med denne mad stolede de på den Almægtige Gud, Hans forsørgelse og frelse.

 

Syret brød er et billede på vores gamle liv i Egypten og for os i dag et liv uden Gud.

De ting der ikke er godt i herrens øjne.

 

Tænk at Jesus tog alt dette med sig i graven, så vi kan leve et nyt liv.

Jesus og Usyret brøds festen

Sand magt, ligger i at tjene andre.

Joh. 4:34 Min mad er, at jeg gør Hans vilje, som har sendt mig og fuldføre den opgave han gav mig.

 

Jesus overvinder kødets lyster i de tests han møder, han kendte ingen synd, og havde ingen synd i sig.

 

I Joh. 6 er det lige før påske og han tilbyder dem livets brød i joh. 7 er det lige før løvhyttefesten og han tilbyder dem levende vand. WOW!

 

Folket tænker i det naturlige, men Jesus tilbyder det åndelige. 

 

Jesus er født i Bethlehem, som betyder huset af brød, Han er livets forsørgelse.

 

Jesus siger, at Han er livets brød og Guds brød Joh. 6:33-35

 

Den manna de fik i ørkenen og som det pegede på, er nu kommet.

 

Ligesom Gud sørgede for hans folk i ørkenen, sådan er hans søn for enhver troende, Guds brød fra himlen.

 

 

Jesus renser ud i templet de religiøse ledere og og iblandt sine egne.

 

Dag 2

 

Jesus forbander et figentræ, og på den måde afslører han tempel systemets korruption.

 

Folk er i chok, Gud er ikke tilfreds med Israels mest respekterede ledere, og figentræet er et symbol / tegn på dette.

Mark 11: 15-26 

 

Jesus rensede sin fars hus i disse dage, da han konfronterede de religiøse ledere, lige midt på tempelpladsen, ligesom Jeremias havde gjort, nøjagtig samme sted og afsløret deres synd. Han væltede bordene og sagde; At hans fars hus er et hus af bøn, ikke et samle sted for tyve. På dette øjeblik rensede han sin fars hus, ved at finde den surdej, der gemte sig i hans fars hus.

 

Isa 56:7 – Matt 21:13 – Jer 7:11

 

Fra den 10 til den 14 ledte de religiøse ledere som en gal efter, at kunne finde noget Surdej i Jesus, selv Kaiaphas, Annas, Perodes, og pilatus kunne ikke finde noget at sætte ham for retten for. Der var ingen synd /surdej i Jesus!

 

Jesus afsløre derefter iblandt hans egne disciple, Judas syndige natur, endnu et billede på en udrensning og surdej, der var fundet. Surdej påvirker resten af dejen.

 

 

Israels ledere udfordre Jesus med deres doktriner og traditioner. 

 

De håber på offentligt, at kunne vise Jesus som en snyder og kriminel løgner, som forstyrer deres form for control.

Men Jesus bliver ved med at fortælle sandheden og afslører i stedet deres synd.

De er sjovt nok sur på Gud for ikke at være hellig nok i følge deres love.

De var på udkig efter en konge, der kunne gøre det prestige fyldt for deres embede og rygte, 

De kiggede efter noget de troede de havde brug for, men Jesus er arkitekten, han viste hvad de havde brug for, og det så helt anderledes ud end hvad de havde forestillet sig.

Sand magt, ligger i at tjene andre.

 

Luke 20:1-8

Jesus forudsiger; at en dag, kommer der en romersk hær, som vil til intet gøre Jerusalem, Han forudsiger også sin egen død, men forsikre at det ikke er enden.

 

Natten før han døde, brød han det usyret brød og sagde; Dette er min krop.

 

Jesus valgte matzah brødet i Påsken og ikke fluffy blød brød, som vi kan se på davinci billedet, nej han spiste matzah og tog matzah´en  i at fortælle om ham selv, han valgte, at dette brød skulle være et minde om hans legeme. Luk 22:19

 

Jesus er realiteten af det usyret brød, i Ham var ingen synd, ingen surdej og hans krop ville bære vores lidelser.

 

Det var da Emmæus folkene så Jesus bryde matzah brødet, velsigne det, og bryde det, at de deres øjne åbnedes.

 

Jesus sagde til dem;det er hvad jeg mente, da jeg stadig var hos jer og fortalte at alt skrevet om mig i torah, profetterne og salmerne skulle opfyldes. Så åbnede han deres øjne så de kunne se ham igennem det gamle testamente. Her står der at Messias skulle lide og opstå fra de døde på den tredje dag og i hans navn ved omvendelseLuk. 24:44-45

 

Med Jesus begravelse opfyldes også den usyret brøds fest, Han var lagt i graven på den usyret brøds fest, for som et korn, må i jorden og dø, for at kunne opstå og bære frugt for mange, sådan er Jesus et billede på det korn / brød, som blev til føde for os.

 

Jesus det usyret brød af Gud fra himlen var begravet med vores syret brød af synd på den samme tid jøderne fejrede det usyret brøds fest, den dag hvor alt surdej var væk fra hjemmene.

 

Vores gamle natur er blevet begravet, lad os leve i hans nye liv for os.

 

 

Matzah´en og i lammet. 

Da templet er ødelagt i år 70 har jøderne ikke ikke siden kunne bringe et offer til templet som de plejede. Intet tempel, intet alter, ingen påskelam. Og alligevel var lammet den centrale del af den allerførste påske i Egypten. 

 

Men centralt er det at spise matzah, til hver eneste påske i dag, om det er en Jøde eller Messias efterfølger.

 

Esajas 53: 5 gir matzah´en et stærkt udtryk, for det som det billideligtalt bliver beskrevet om lidelsens brød.

 

Matzah er:

 

Såret  / boret i – Han var Såret for vores overtrædelser

 

Striber – Ved hans striber er vi helbredt

 

Knust, billedligtalt knuse ødelægge, ydmyge – knust for vores misgerninger

 

Brændt –  Guds vrede ramte ham.

Lad os vandre i det nye liv

I hvad er din identiet?

Hvilken mad spiser du åndeligt set? 

 

Hvad er det vi fylder os med?

 

Israelitterne klagede over deres mad, det viser os, at det de var fyldt af stadig var så stor en del af dem, at de havde svært ved at spise den åndelige føde, de skulle først have en ny føde = ny identitet.

 

Egypten præsentere det verdens system vi lever igennem, dens filosofier, som er modsat til Guds ord.

 

Fysisk bliver der gjort rent i huset, som en del af det at forberede sig til matzah festen, men det er rensningen af det indvendige tempel for den hellige ånd, der er mest vigtigt.

 

Der er mange ting der kan forurene, eller sagt med gær sprog, lidt gær spreder sig hurtigt til hele dejen, hvad lytter vi til, være forbilleder, hvad følger vi med på, ser på tv, hvilke mennesker har indflydelse på os, det er alt sammen plus mange andre ting der hurtigt spreder ideer og forvandler os. Det er altid sundt at tage en check op på disse ting. Spørg Gud til råds, Hans Hellige ånd vil guide dig. 

 

Paulus beskriver det: 1 kor 5:7-8

Rens den gamle surdej, så du kan være en ny klump, da du virkelig er usyret. For Messias, vores påskelam, er blevet ofret. Lad os derfor fejre festivalen, ikke med den gamle surdej, surdejen af ondskab og ondskab, men med det usyrede brød af oprigtighed og sandhed .

 

I Ef 4:22 Paulus skriver om at tage det gamle af og i Gal 5:19- 21 hvad vores gamle og ny natur er.  

Denne fest er en helliggørelses fest, en seperation fra denne verden, ens gamle natur og bliver forvandlet til at blive mere lig Jesus.

 

Jesus syndfri krop, skulle separere os fra denne verdens synd.

 

Når vi bliver fri fra os selv, gjort os selv små, er det en måde at forlade vores personlige Egypten.

 

Det var med klagen og mistillid at israelitterne blev ved med at vandre i ørkenen. Jesus viser at han i 40 dage klaret testen for os.

 

Egypten er ligesom et fængsel, som holder os fanget fra Guds mening med vores liv.

 

Før vi går over på den anden side af vandet, efterlader vi den dårlige og syndige identitet i Egypten, hvorefter vi starter på et liv ledt af Gud. Vi er nu vasket rene.

 

De 3 forårs fester er separation fra

 

Mørke til lys

 

Slaveri til frihed

 

Død til liv

 

Seperation for igen at blive forenet til Gud.

 

Som Jesus sagde, sandelig, jeg siger jer, enhver, der praktiserer synd, er en slave for at synde… hvis Sønnen frigiver dig, vil du virkelig være fri. Joh. 8:34, 36.

Bedikat Chametz

Søgen efter gær

Jøder behandler surdej/gær, som en doktor behandler en dødelig sygdom. De skrubber alt der har været i kontakt med gær, vi behøver ikke gå i den ekstrem. Vi lære principer og ikke regler.

 

I dagene op til påske fjerner man alt surdej, hele hjemmet bliver tømt og rengjort for alt surdej. 

 

Aftenen før påske er bedikat chametz, en afsluttende sidste ritual.2 mos 12.15

Her ser vi tråden til tempelrensningen. 

 

Så en metodisk gennemgang af huset for noget som helst spor af gær, kommer evt. i en pose og solgt før påske til en ikke jøde, kaldet en goy og købt tilbage efter påske. Dette gør de også online.

 

En tradition er at kvinden i huset gør alt rent og så skal manden i huset tjekke efter, om hun nu har gjort det ordentligt.

 

Det kan man da kalde en ordentlig omgang forårsrengøring, og nok også derfra vi har det, nogle starter en hel måned før, da husene idag er en del større, end den gang, alt skal gennem rengøres, køleskabe, ovne, vægge osv. Mange har også service specielt til påsken, for at være sikker på, det er gær fri og putter staniol på bordene, så de er sikker på, at der ikke kan være berøring med gær.

 

Til sidst gemmes en lille klump gær af kvinden i huset og hvis hun er flink ligger hun det, det samme sted som sidste gang 🙂 Familien går da på jagt og manden i huset fejer gæret op med en fjer på en træske, i en pose eller linen klud eller serviet, hvorefter han tager det med til den lokale synagoge, hvor de har et bål og det bliver brændt der. Han kan nu erklære sit hjem ren. 

 

Der er en tradition der hedder at det barn der finder det skjulte syret brød vil få en gave 50 dage senere af faren kaldet – løftet fra gud.

50 dage senere er pinsedag 🙂

 

 

Kristent synspunkt:

 

Gæret, synden skulle renses fra hvert hjem ( hjerter) man tog et sterinlys ( Guds ord, som oplyser vores synd.) for at lede efter gæret. Gæret bliver fejet med en fjer på en træske for at fjerne det ( ligesom vores synd blev lagt på trækorset på Jesus. Det bliver så puttet i en pose eller linned klud, tages af Faderen med udenfor for at blive brændt eller hen til synagogen hvor der et bål. ( Jesus blev ramt af Guds vrede, ild som et offer, og begravet, et symbol på at vores synd blev taget sig af udenfor templet, så syndens magt blev tilintetgjort og frihed tilgængelig for dem som tro.

 

Surdej bruges af Gud i Bibelen til at lære os om synd. Det er da smukt, at vi ved påsken renser al surdej fra vores hjem, som et symbol på et ønske om at leve et liv, der er syndefri.

 

Nogle Messianske troende siger at redskaberne der bliver brugt under bedikat chametz søgningen peger på dette: 

 

Lys = Guds ord, Jesus

 

Fjer = Helligånden der nænsomt fejer synden væk

 

Træske = Ligesom Jesus døde på et kors, synden lagt på træet

 

Papirspose = enden på synden, den bliver brændt.

 

Ild = er syndens død

Hvordan vi som kristne kan fejre usyret brød fest

Hizkiah fejrede denne fest med sang og jubel, da de var overfyldt glade over at templet var blevet renset 🙂 2 krønk. 30:21

 

1. Noget brød

 

2. En lille pose

 

3. En træske 

 

4. En fjer

 

5. Et lys

 

6. Bibel

 

Aftenen før påske, saml familien og læs nogle af de ovenstående bibelvers.

 

Denne aften før påske hedder bedikat chametz, søgen efter gær.

 

1. Det er faderen af huset, eller husets overhovedet der leder i søgen efter gæren.

 

2. Det er traditionelt at bruge en træske og en fjer ved at blive guided af et lys. Hvis Moren i huset eller hvem der gør rent har gjort et godt stykke arbejde, finder man ingen gær.

 

3. Voksen: Gemmer 1-10 stykker brød eller hvor du synes, husk at alt er mørkt, så det behøver ikke være alt for godt gemt.

 

4. Far eller lederen i huset, tænd et lys og sluk alle lamper og lys i huset.

 

5. Børnene følger lederen, som har lyset.

 

6. Når lyset åbenbare et af de skjulte stykker brød, tag en ske og fjer og skub det ned i posen, uden at røre ved det.

 

7. Husk at Jesus er verdens lys som spotlighter alt synd i vores liv og tilbyder at fjerne det.

 

8. Fordi surdej representere synd, de stykker vi finder minder os om, at der ikke er en eneste i verden, som kun gør godt, men at vi alle har syndet og mistet Guds herlighed. Rom. 3:23

 

Tænk på dette mens i leder efter gær:

 

1. Lyset ( Jesus ) afsløre brød ( synd )

 

2. I en mørk verden har vi brug for Guds lys for at finde vej

 

3. Mor ( eller hvem der gemmer brødet), kan godt glemme hvor hun har lagt stykkerne, ligesom synd i vores liv er glemt indtil Jesus lys skinner på det.

 

4. Nogle stykker brød er svære at finde, ligesom synd kan være rigtig godt skjult og gemt.

 

5. Tal om, hvad det betyder og hvad tanker det kan give for jer.

 

Man kan blive overasket over, hvor sjovt man kan have det, mens man lære.

 

1. Saml alle brød stykkerne sammen i posen og be sammen i responds til denne oplevelse.

 

2. Tænd nogle lys, mens i sidder i mørket og læs salme 103:12

 

3. Næste morgen, som er påske morgen dag, skal posen brændes. 1 kor. 5:6-8

 

4. Når alt er brændt, sig sammen; Kristus vores påske lam har gjort os usyret. 

 

Tak Jesus.

 

Vi er et tempel, til den hellige Ånd skal bo i 🙂

Synden skal dø og begraves, så vi kan opstå til nyt liv.