Kristen Sabbat

Hvad er en Kristen sabbat?

og hvorfor holde sabbat?

kristen sabbat

Inden jeg starter vil jeg lige sige, at min familie og jeg ikke lever under en sabbatslov, hverken fredag, lørdag eller søndag. Der er selvfølgelig en masse visdom i at hvile en gang i ugen. Men lige så det er helt klart, at selv om vi kalder det sabbat, er det ikke en tilbagekaldelse af det 4 bud i Moseloven.

 

Her vil jeg så gerne fortælle om, hvordan vi som en kristen familie har for vane, at sætte en dag af i ugen til at rette vores blik og fokus på Herren Jesus Kristus.

Jeg vil dele lidt af vores rejse om beslutningen med at holde en sabbatsaften i ugen, samt hvilken velsignelse, det er for os som familie og ægtepar og hvordan en sabbatsaften ser ud i vores hjem.

 

Ønsker du at vide mere om den jødiske sabbatsoverholdelse. Læs her: Jødisk Sabbat.

 

Ønsker du måske at grave endnu dybere end det og se hvordan den peger på personen – Jesus Kristus – Læs her: Sabbatten og 7 tallet

 

Sabbatten er mere end bare en forældet lov. Det handler om et design af tid og den menneskelige søgen efter hvile. Sabbatten og 7endedags hvilen er et af de vigtigste temaer, der starter på side 1 i biblen og væver sig smukt igennem hele biblen helt til slutningen. Et stort organiseret hovedtema i bibelen og en masse 7taller.

 

Det er min forhåbning at dette vil vække din interesse, så artiklen Sabbatten og tallet 7 virkelig er en velsignelse at læse og en åbenbaringsrejse, hvad sabbat i sandhed er i biblen og hvad den har af betydning for os i dag.

 

Jesus fejrede også sabbat! Hvorfor Han er Herre over den, kan du læse i Sabbatten og tallet 7. Hans tilhængere gjorde sig umage for at holde sabbatten efter lovens bud. Jesus gjorde med andre ord ikke op med sabbatten som sådan, men han gjorde helt bestemt op med de mange regler sabbatten var viklet ind i, som Han kaldte for menneskebud. Han minder os om, at sabbatten blev til for menneskets skyld og ikke mennesket for sabbattens skyld.

sabbat

Hvorfor vi holder Sabbatsaften?

Når nu jeg kalder det en kristen sabbat, er det ikke fordi, der er en bestemt opskrift i biblen på det.

Vi har jo som kristne arvet søndagstraditionen, da det på en måde blev den nye sabbatsdag, fordi det var den dag Jesus opstod fra de døde og vi nu lever i den nye pagts tid.

Ordet sabbat kommer af det hebraiske ord shabot, hvilket helt enkelt betyder; at stoppe eller ophøre med.

 

Man kan have travlt med mange ting i løbet af ugen, for vi vil så gerne selv være Herre over alting og tiden. Men lad os stoppe op engang imellem og reflektere over, hvad vi bruger vores energi og tid på og hvad indflydelse det har i vores liv.
Det blev da også klart for os, at det var vigtigt, hvad vi som forældre gav vores børn af vaner.

 

I 2019 begyndte jeg at studere om sabbatten og de jødiske højtider og det var så svært at rumme alt den info omkring det, da det var nyt og ikke noget vi var vokset op med, ligesom jøderne er med ugentlige sabbats rytmer og højtider.
Vi besluttede, at hvis vi skulle have en dybere forståelse af disse emner og huske på det, ville vi prøve at holde en jødisk sabbat og de jødiske fester sammen som familie.
Denne rejse med Gud var så meget mere lærerigt, end vi havde troet. Hvem Jesus er, blev kun endnu mere levende og klart.

 

Jeg fandt ud af, hvor lidt vi egentligt kendte til biblen som helhed, så interessen for at vores børn skulle oplæres i at alle 66 bøger i biblen er en historie voksede, samt det at forstå sammenhængen og helheden i bøgerne.
Vi købte masser af bøger og dvd’er vi sammen kunne læse og høre for at kunne vokse i forståelsen af sammenhængen af bøgerne og historierne i biblen.

 

En dag så jeg en video på YouTube der hedder shabat in your home. Det handler om en messiansk jødisk familie der tog nadveren og samles som familie om Guds ord, bøn og sang. Nadveren var allerede en naturlig del for os at tage sammen som familie i vores hjem, men ideen om at samles en gang i ugen som familie og vokse i Guds nærvær tiltalte os. Helt ærligt, så kan vi meget hurtigt glemme ting og sabbatten blev en ugentlig reminder, om den historie vi er en del af.

Vi startede så småt med at lave fredag, som jo er den famøse fredagshyggeaften, om til en sabbatsaften.

 

Fredag aften bryder vi på en måde, den normale flow af tid og afholder os fra vores egne forfølgelser af behov, for at afsætte tiden til Gud. Vi forkynder på den måde at pausen er lavet for Herrens skyld. Vi er normal selv herre over vores tid, men på denne dag, anerkender vi, at tiden er Guds og det er Ham vi stoler på som vores forsørger og ikke vores egen stræben. Det er Ham der giver os hvile, liv og velsignelser. Al ære til Ham og vi nyder velsignelserne af Hans frugter.

Nye vaner

og lidt kaos i starten.

Det var så indgroede i vores og børnenes system, hvad fredag normal havde indeholdt og der var da også lidt kaos i starten, fordi forventningerne var sat og nu blev de ændret. Men egentlig blev det rigtig godt, selvom nogle ting blev ofret. Vores børn var ikke så gamle, da det blev ændret og sabbatten gjorde det kun mere hyggeligt for os at være sammen. Det var mere tålmodigheden og det vi skulle gennemgå, som nadveren, bøn, fortællinger, sang osv., som de ikke var vant til om fredagen.

 

Når jeg skriver denne artikel, er det over 2 år siden vi startede med at holde sabbatsaftener, som vi hilser hinanden med hver fredag med at sige shabbat shalom!

Det er nu så stor en del af vores ugentlige gøremål, at det kan mærkes, når vi bliver nødt til at ændre det, hvis vi skal noget andet. Som regel rykker vi det, så der bare er en dags forskel – enten til torsdag eller lørdag i stedet.

 Hvad starter en sabbatsaften med?

Så hvad indeholder en sabbatsaften så?

Jo, stemningen er sat helt fra om morgenen. Far går på arbejde, mor og børnene går i hjemmeskole. Så er det tid til rengøring af huset og alle har hver sit ansvar og rengøringsrutiner i huset, så det er nemt at gå til. Den store gulerod er dog også, at fredag er den eneste dag i ugen, de må spille playstation, hvor hver af drengene har en time, som giver 3 timer tilsammen, men det skal lige siges, de er gode til at skiftes om hvem eller hvad, der skal spilles.

 

I den tid de spiller, bliver der lavet mad og gjort klar til måltiderne. Challah brød bages, hvis ikke den er lavet dagen forinden og bordet dækkes fint op i stuen, da vi ikke spiser i køkkenet, som vi gør alle de andre dage i ugen.

 

Der er på forhånd allerede sat en stemning og forventning på denne dag, som er anderledes.

 

Far kommer som regel lidt tidligere hjem fra arbejde og enten hjælper med måltiderne eller andre udendørs projekter, der skal gøres.
Vi starter omkring kl. 17.00 – eller 18.00 på en velforberedt aften og med dejligt hyggeligt samvær.

Sabbatsaften

Hvordan?

• Vi starter med at tænde lys og huske på hvem vores Gud er ( Lyset i denne verden ) med en tilhørende bøn, da tager vi nadveren og en kort bønnestund for os og familien omkring.

 

• Velsigner maden og hygger til et godt måltid mad

 

• Derefter rydder vi bordet, som vi alle hjælper til med og gør klar til at gå ned til sofaerne. Måske tager vi desserten med ved bordet, ellers i sofaen hvor de får deres slik og hygge, mens de lytter til en historie.

 

• Vi synger nogle sange

 

• Læser enten et kapitel i biblen eller i en andagtsbog, men det kan også være en historie fra biblen, hvor vi derefter taler om det vi har læst, spørger spørgsmål eller reflektere over det, der er blevet delt.

 

• Vi beder sammen eller for hinanden. Vi alle øver os i at bede på en eller anden måde, hvad vi føler os ledt os til.

 

• Vi kan enten vælge at se en kristen film, spille et spil, lege gæt og grimasser eller hvad vi nu har lyst til at gøre sammen som familie.

 

Det er nu tid for den yngste at blive puttet – omkring kl. 20.00 og vi hygger videre med de store børn!

De første kristne og søndagen

Vi lever ikke længere under mosaisk lov på sabbatten, hverken i form af lørdag eller søndag.

Det er ikke i sig selv en synd, at køre høsten ind om søndagen, at købe ind i supermarkedet eller spille fodbold i kirketiden. Men det ville dog være rigtig ærgerligt for os, hvis vi gjorde alle dage lige.

 

Vi har arvet søndagen, som både helligdag og hviledag. Vi har brug for en hviledag fra arbejde, som også er blevet bevist på så mange måder. Vi har brug for en dag af fornyelse og genoprettelse, hvor gud og familie står i centrum. En dag, der bare kommer til os af sig selv:)

 

Rytmen i at holde sabbat hver 7ende dag er en måde, hvorpå mennesker kan efterligne Gud og handle som om, vi deltager i den nye skabelse. En anden facet er, at vi er slaver af vores arbejde, men på den 7ende dag fejrer vi vores frigørelse fra slaveriet og hvilen hos Gud. Sabbatten tilhører Gud!

 

De første kristne var jo både hedninger og jøder. Jøderne som var vant til at bibeholde de jødiske traditioner blev bare til messianske jøder i stedet, men stadig jøder. Der var selvfølgelig uenigheder om sabbatten og andre jødiske love.
Sabbatten kunne let fortolkes som en lovgerning, så derfor giver det god mening at holde sabbat på en søndag, som mange af de første kristne gjorde og som vi kristne er vant til i dag, fordi det var opstandelsesdagen, hvor Jesus vandt over døden. Det var den dag Jesus lærte sine disciple at se ham bryde brødet og hvor han dukkede op iblandt dem og sagde fred være med jer og udrustede dem til tjeneste.

 

Det jeg synes er tankevækkende er at Jesus siger; Vi skal mindes nadveren så ofte vi kan, da vi mennesker ofte kan få fokus andre steder hen, derfor er det vigtigt at mindes og have det rigtige for øje.

 

1 Korinterne 11:23-26

 

Herren Jesus i den nat, da han blev forrådt, tog et brød, takkede, brød det og sagde: »Dette er mit legeme, som gives for jer; gør dette til ihukommelse af mig!«
For hver gang I spiser dette brød og drikker bægeret, forkynder I Herrens død, indtil han kommer.

 

Så ligesom Israel fejrede påskelammets offer, da dødsenglen gik forbi deres hjem, sådan fejrer og husker de troende på Jesus offer for vores synd, da Han døde på korset. Nadveren er en gave fra Gud til os, så vi kan mindes Jesu offer. I det vi ser Jesus, bliver vi forvandlet fra herlighed til herlighed!

Guds ord i vores hjem!

En vigtig opgave!

Vores børn er vant til at få Guds ord både om morgenen og om aftenen, 5 hverdage i ugen. Det er i form af morgenandagter og bibellæsningsplan for de store inden sengetid.

 

Men der er noget helt specielt i det at samledes som helhed og vokse sammen som familie og i at lære vores Herre Jesus at kende bedre. Det er vores små disciple, som vi har muligheden for at undervise. Pointen med en sabbatsaften er, at vi sætter vores fokus og retter vores blik på Gud sammen. Det vi lærer vores børn i hjemmet, er det de vil tage med sig på deres rejse videre, som kan styrke og velsigne deres eget liv og familier i slægterne fremover.

 

Luther sagde, at som sådan behøvede vi jo ikke kristeligt set at fejre hverken påske eller pinse i den bibelske festkalender år, men kirkeåret er en gave, der er med til at gøre evangeliet konkret og placere os midt i Guds frelseshistorie år efter år.

 

Ritualer og traditioner hjælper og påminder os om ting, vi ellers nemt kunne glemme. Kirkeåret er til for at minde os om og om igen, hvem vi er, hvem vi tilhører og hvem der er vores Gud.

 

Jeg tror, at hvis vi vil forandre verden omkring os, skal vi starte med det, vi har i vores eget i hjem.
Som Moder Teresa sagde:
If you want to change the world, go home and love your family!

 

Når styrken i Familierne er Gud, styrker det Guds menighed!

 

Gud har indstiftet det sådan, at vi selv som forældre og bedsteforældre fik ansvaret for at give Guds ord videre til børnene og børnebørnene i hjemmet.
Til vores fremtidige generationer, er det vi efterlader os her på denne jord, enten “åndelige eller kødelige” børn. Vælg Herrens veje og bliv en del af Guds store familie!

 

Det er vores ansvar at oplære, børnene i troen. 5 Mosebog 6:4- 13